Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

PREZYDIUM:

Lech Leszczyński – Prezes ŁOZLA

Robert Joachimiak – V-ce Prezes d/s finansowych

Piotr Ostojski – V-ce Prezes d/s szkolenia

Filip Moterski – V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Piotr Kuczkowski – Sekretarz Generalny ŁOZLA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Artur Belter

Robert Kowalski

Artur Kozłowski

Arkadiusz Lechowicz

Aleksandra Leszczyńska

Emilia Marek

Mieczysław Nowak

Dariusz Rybarczyk

Radosław Sekieta

Tomasz Szewczyk

KOMISJA REWIZYJNA:

Zofia Sygdziak – Przewodnicząca

Sylwia Badowska – Członek

Robert Kubiak – Członek