Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

91-404 Łódź, ul. Lumumby 22/26

tel: 602 455 835 (sekretarz generalny ŁOZLA)

e-mail: lozla@pzla.pl

NIP: 725-16-66-734

Numer konta: 97 1240 3028 1111 0000 2822 1902

Numer konta KNB: 35 1240 3028 1111 0010 6227 0178