Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Program minutowy mityngu otwarcia sezonu w Sieradzu 06.05.2023 r.

05/05/2023

Załączamy program minutowy zawodów w Sieradzu (po zamknięciu potwierdzeń zgłoszeń)