Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

KADRA NARODOWA B WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2024

03/01/2024

Lista KNB Łódzkie na dzień dzisiejszy jest ostateczna, kolejne zmiany możliwe po zakończeniu sezonu halowego.

Aby zawodnik mógł brać udział w akcjach szkoleniowych powinien spełnić następujące warunki:

·       ważne badania lekarskie

·       założone konto zawodnicze

·       potwierdzone zgody RODO

·       aktualną licencję PZLA

·       certyfikat „I run clean” (irunclean.org)

·       zalecane szczepienia